Science and Technology

accessible – dostupný

a growing number (of) – rastúci počet

brain drain – odliv mozgov

consumer lifestyle – konzumný spôsob života

to be concerned (about) – byť niečím znepokojený

current trend – súčasný trend

debatable – diskutabilný

discovery – objav

to destroy – zničiť

forbidden – zakázaný

to generate – vyrábať, generovať

high-tech – na základe najnovšej technológie

lack of job opportunities – nedostatok pracovných príležitosti

loss – strata

phenomenon (pl. phenomena) – jav

potential for abuse – možnosť zneužitia

recent survey – nedávny prieskum

remarkable – pozoruhodný

to replace – nahradiť

restriction – obmedzenie

source of information – zdroj informácie

threat – hrozba

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: